Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội
Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội được thành lập lại theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP – THỦY LỢI HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 01 đường Tô Hiệu – quận Hà Đông – TP Hà nội
 Điện thoại: 0433825794; fax 04825794
 Email: bqlcdanntl_snnptnt@hanoi.gov.vn

          Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội được thành lập lại theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội.

1. Về cơ cấu Tổ chức bộ máy của đơn vị:
- Lãnh đạo Ban bao gồm: Có Trưởng ban và 02 phó trưởng ban
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Có 04 Phòng
  + Phòng Hành chính - Tổng hợp;
  + Phòng Kế hoạch - Tài vụ;
  + Phòng Quản lý dự án 1;
  + Phòng Quản lý dự án 2;
- Các tổ chức đoàn thể: Có tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, ban Nữ công, Hội cựu chiến binh và ban Thanh tra nhân dân. Các tổ chức này hoạt động dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, Chi bộ.
 

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QUẢN LÝCÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP-THUỶ LỢI HÀ NỘI.

 \"\"
2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
Là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của sở Nông nghiệp & PTNT, UBND thành phố Hà Nội và Pháp luật về hoạt động của Ban.
 Thực hiện nhiệm vụ quản lý, triển khai các dự án về công trình Thủy lợi; Đê điều; Thủy sản; Nước sạch; Du lịch bằng nguồn vốn Trung ương và Thành phố, được Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT giao.
3. Quá trình hình thành và phát triển.
Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội tiền thân là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Thuỷ lợi tỉnh Hà Tây được thành lập ngày 21 tháng 01 năm 2005 theo Quyết định số 56/QĐ-UBND tỉnh Hà Tây. Ngày 07 tháng 5 năm 2007 được đổi tên là Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Nông nghiệp - Thuỷ lợi tỉnh Hà Tây theo Quyết định số 741/QĐ-UBND.
Ngày 27 tháng 3 năm 2008 về trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Tây và được đổi tên là Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi theo Quyết định số 670/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây.
Ngày 01/8/2008 thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc Hội về việc mở rộng địa giới thủ đô Hà Nội. Hai Sở NN & PTNT Hà Nội và Sở NN & PTNT tỉnh Hà Tây hợp nhất. Ban được giữ nguyên trạng và được thành lập lại theo Quyết định số 1912/QĐ - UBND ngày 07/11/2008 của UBNN thành phố Hà Nội và lấy tên là Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội. 
Từ khi thành lập đến nay Ban đã có nhiều thay đổi, một số Cán bộ viên chức đã nghỉ công tác, chuyển công tác. Tính đến thời điểm hiện tại có 35 Cán bộ, viên chức và hợp đồng. Trình độ chuyên môn 03 đồng chí Thạc sỹ, 29 đồng chí Đại học 01 đồng chí cao đẳng, 01 Trung cấp và 01 trình độ khác. Trình độ  chính trị: Chi bộ có 18 đảng viên (trong đó có 17 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị).
Ban quản lý các dự án Nông nghiệp – Thủy lợi Hà Nội là một tập thể đoàn kết, biết vượt khó, biết khai thác trí tuệ, kinh nghiệm Quản lý dự án qua thực tiễn nhiều năm. Luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, được UBNDThành phố; Bộ Nông nghiệp; Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tặng cờ Thi đua, Bằng khen và giấy khen./.


Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội

Bài viết khác
- Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội
- Chi cục Thú y Hà Nội
- Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội
- Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản Hà Nội
- Chi cục thủy sản Hà Nội

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0