Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013
Ngày 01/10, Hội đồng tuyển dụng Thành phố ban hành văn bản số 2167/TB-HĐTD về việc Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013.

 Thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/03/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013; Hướng dẫn số 2141/HD-HĐTD ngày 27/9/2013 của Hội đồng tuyển dụng về hướng dẫn tổ chức thi tuyển công chức năm 2013; Thông báo số 2162/TB-HĐTD ngày 30/9/2013 của HĐTD CC về quy định mã nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức hành chính năm 2013. Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo số báo danh, ca thi, mã nhóm chuyên ngành, lịch thi viết Ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Trung, Tiếng Nga và các ca thi trắc nghiệm các môn trên máy tính thi tuyển công chức năm 2013 như sau:

         1. Về thông báo số báo danh, ca thi:

            - Hội đồng tuyển dụng thông báo trên trang website: sonoivu.hanoi.gov.vn, gửi giấy báo thi và danh sách dự thi cho từng đơn vị; các đơn vị có trách nhiệm nhận giấy báo thi tại sở Nội vụ trước 04/10/2013, căn cứ vào danh sách để ghi thông tin của thí sinh vào giấy báo thi gửi cho thí sinh. 

            - Các cơ quan, đơn vị đăng tải các thông tin tổ chức thi công chức tại trụ sở, trên phương tiện thông tin và tới thí sinh đăng ký dự tuyển vào đơn vị mình.

            2. Về tổ chức khai mạc kỳ thi:

            a) Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30 ngày 13/10/2013 có mặt tại hội trường lớn của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội;

                b) Thành phần:

                - Mời HĐTD, Ban Giám sát, Ban coi thi, đại biểu dự;

                - Các thí sinh dự thi trên máy tính thuộc ca 1, ca 2, ca 3 và các thí sinh thi ngoại ngữ tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Pháp  tới dự và nghe phổ biến các quy định về thi.

3. Thi viết Ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Trung, Tiếng Nga:

- Thời gian: 9 giờ 45 ngày 13/10/2013 thí sinh thi ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Trung, Tiếng Nga có mặt trước cửa phòng  số 100, tầng 3 nhà hiệu bộ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam để làm thủ tục vào thi.

4. Về thi trắc nghiệm trên máy tính:

a) Thời gian: Từ ngày 14/10/2013 đến 23/10/2013

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội);

c) Số lượng dự thi:  20 ca, mỗi ca tối đa 200 thí sinh, thi liên tục 3 môn: Trắc nghiệm chuyên ngành, Tin học, Tiếng Anh, cụ thể như sau:

- Danh sách từng ca thi, số báo danh, mã chuyên ngành …đã được đăng tải trên website: sonoivu.hanoi.gov.vn, và gửi cho từng đơn vị.

Ngày

Ca thi

Thời gian tổ chức thi

Số lượng dự thi

Ghi chú

Số lượng thi

chuyên ngành

Số lượng thi

Tin học

Số lượng thi

Tiếng Anh

14/10/2013

Ca 1

Sáng 7 giờ 30

200

147

193

 

Ca 2

Chiều 13 giờ 30

200

156

193

 

15/10/2013

Ca 3

Sáng 7 giờ 30

200

199

192

 

Ca 4

Chiều 13 giờ 30

200

197

177

 

16/10/2013

Ca 5

Sáng 7 giờ 30

200

196

195

 

Ca 6

Chiều 13 giờ 30

200

198

198

 

17/10/2013

Ca 7

Sáng 7 giờ 30

200

195

189

 

Ca 8

Chiều 13 giờ 30

200

173

188

 

18/10/2013

Ca 9

Sáng 7 giờ 30

200

196

192

 

Ca 10

Chiều 13 giờ 30Bài viết khác
- Tuyển dụng công chứcdiện tiếp nhận không qua thi tuyển
- Đăng ký dự thi thăng hạng Viên chức
- Ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính
- Lịch ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành năm 2015
- Khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0