Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc

 

Các Phòng Ban:


1. Ban Giám đốc
2. Văn Phòng Sở
3. Phòng tài chính kế toán
4. Phòng Tổ chức cán bộ
5. Thanh tra Sở
6. Phòng Chăn nuôi
7. Phòng Trồng trọt
8. Phòng QLXDCT
9. Phòng KHĐT
10. Công Đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
11. Chi cục Bảo vệ thực vật
12. Chi cục Đê Điều & PCLB Hà Nội
13. Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội

 

 Bài viết khác

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0