Giá cả thị trường 07/5/2012
Giá một số mặt hàng vật tư-nông nghiệp tại các chợ đầu mối Thành phố Hà Nội đến ngày 07/5/2012

Ngày 10/5/2012, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (Trung tâm Khuyến nông) đã phát hành Bản tin sản xuất và thị trường thường kỳ số 13 bao gồm 23 trang trong đó có nội dung về giá cả một số mặt hàng vật tư-nông nghiệp trên địa bàn Thành phố ngày 07/5/2012 (chi tiết file đính kèm)

file đính kèm

 Nguyễn Tất Độ   Trung tâm Khuyến nôngBài viết khác
- Giá cả thị trưởng ngày 18/01/2014
- Giá cả thị trường ngày 18/3/2013
- Giá các mặt hàng nông sản - vật tư nông nghiệp tại các chợ đầu mối thành phố hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012
- Hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa tỉnh Lào Cai và Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015
- Bản tin sản xuất và thị trường số 6 ngày 29/02/2012

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0