Giá cả thị trường ngày 18/3/2013
Giá các mặt hàng nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp tại các chợ Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc

 

Giá cả thị trường

 
Gi¸ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n - vËt t­ n«ng nghiÖp

t¹i c¸c chî ®Çu mèi thµnh phè hµ néi  

ngày 18  tháng 03  năm 2013

                                                                                      (ĐVT:  đ/kg)

 

tt

Mặt hàng và quy cách

Loại

Chợ Thạch Đà-Mê Linh

Chợ Hà Đông

Chợ Nghệ-Sơn Tây

Chợ Vân Đình-Ứng Hoà

Chợ Phùng

Đan Phượng

Chợ Vồi-Thường Tín

Chợ Dịch Vọng-Từ Liêm

Chợ Ô Cách- Long Biên

Chợ Tó-Đông Anh

Chợ Mơ- Hai Bà Trưng

1

Lúa Khang dân

loại 1

6.300

6.500

6.500

6.300

6.300

 

 

 

 

 

2

Gạo Khang dân

loại 1

11.500

12.000

11.500

10.500

11.500

11.500

12.500

12.000

12.000

12.000

3

Gạo bắc thơm

loại 1

14.000

15.000

14.500

14.000

14.500

15.000

16.500

16.000

16.500

16.000

4

Gạo Xi23

loại 1

12.000

12.500

12.000

12.500

12.500

12.500

13.000

13.000

13.000

13.000

5

Gạo Điện Biên

loại 1

16.500

18.500

16.000

16.000

16.000

16.000

18.500

18.500

18.000

18.000

6

Gạo Hải Hậu

loại 1

15.500

17.000

16.000

15.000

15.000

16.000

17.000

17.000

17.500

17.000

7

Gạo tám Thái

loại 1

19.000

22.000

20.000

19.000

19.000

21.000

22.000

22.000

22.000

21.000

8

Gạo nếp cái hoa vàng

loại 1

26.000

28.000

26.000

26.000

26.000

26.000

28.000

28.000

28.000

28.000

9

Gạo nếp cẩm

loại 1

26.000

28.000

26.000

26.000

25.000

26.000

28.000

28.000

28.000

28.000

10

Đậu tương

loại 1

23.000

25.000

23.000

23.500

23.000

23.000

25.000

23.500

24.000

24.500

11

Đậu xanh có vỏ

loại 1

43.000

46.000

43.500

43.000

42.000

43.000

46.000

46.000

46.000

46.000

12

Lạc nhân

loại 1

46.000

50.000

46.000

45.000

46.000

46.000


Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

Bài viết khác
- Giá cả thị trưởng ngày 18/01/2014
- Giá các mặt hàng nông sản - vật tư nông nghiệp tại các chợ đầu mối thành phố hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012
- Hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa tỉnh Lào Cai và Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015
- Bản tin sản xuất và thị trường số 6 ngày 29/02/2012
- Giá cả thị trường 07/5/2012

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0