KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CANH TÁC GIỐNG LÚA JAPONICA VỤ XUÂN NĂM 2018

Kết quả thực nghiệm canh tác 03 giống lúa Japonica, gồm: J02; Vaas 16 và ĐS1 trong vụ xuân 2018 tại 02 Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) Mỹ Thành - Mỹ Đức và Hồng Phong - Chương Mỹ với Quy mô 20 ha cho kết quả khả quan.

Với địa hình đa dạng, một số vùng bán sơn địa tại các huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ, Ba Vì, Quốc Oai có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp cho sản xuất lúa gạo Japonica chất lượng ngon, sạch đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của Thành phố và từng bước tham gia vào thị trường xuất khẩu, góp phần hoàn thành các mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; cải thiện đời sống người sản xuất nông nghiệp là mong muốn của Ngành nông nghiệp Thủ đô.

Cánh đồng lúa ĐS1 sắp tới ngày gặt tại HTX NN Hồng Phong, huyện Chương Mỹ.

Từ yêu cầu đó Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội đã tổ chức thực nghiệm sản xuất một số giống lúa Japonica vụ xuân 2018. Địa điểm thực hiện tại xá Mỹ Thành - Mỹ Đức và Hồng Phong - Chương Mỹ, Quy mô 20 ha (103 hộ gia đình), áp dụng trên 03 giống gồm: giống J02; Vaas 16 và ĐS1. Kết quả cho thấy:

Về khả năng chịu rét: Cả 3 giống đều sinh trưởng phát triển, chịu rét tốt, tuy nhiên giống lúa ĐS1 có sức nảy mầm kém.

Về thời gian sinh trưởng: giống Vaas 16 có TGST ngắn nhất (128 ngày), J02 (134 ngày), ĐS1 (136 ngày).

Về mức độ nhiễm sâu bệnh hại: Kết quả theo dõi tình hình sâu bệnh hại cho thấy cả 3 giống đều bị  nhiễm bệnh đạo ôn lá ở mức rất nhẹ. Giống ĐS 1 bị nhiễm khô vằn, Giống Vaas 16  có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn 02 giống ĐS1, J02.

         Đánh giá chung về kết quả thử nghiệm sản xuất 03 giống ĐS1, J02, Vaas 16 vụ xuân năm 2018 cho thấy, cả 03 giống thuộc nhóm ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng từ 128 -136 ngày, có khả năng chống chịu rét tốt; đẻ nhánh khá, tập trung; dạng hình kiểu cây gọn bản lá đứng, lòng mo; độ thuần đồng ruộng tốt, mức độ nhiễm sâu, bệnh hại chính của giống Vaas 16 tốt hơn 02 giống J02, ĐS1; năng suất 03 giống ước đạt 60 - 62 tạ/ha.

          Từ kết quả trên đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội cho Trung tâm Phát triển cây trồng tiếp tục thử nghiệm sản xuất 03 giống ĐS1, J02, Vaas 16 và canh tác trên giống J02 ở vụ Mùa để có kết luận chính


Phan Kế Hoàng - Trung tâm Phất triển cây trồng Hà Nội

Bài viết khác
- Lĩnh Nam giàu có nhờ chuyển đổi cây trồng
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại huyện Gia Lâm: Quy hoạch đi trước một bước
- Thu nhập cao từ trồng ổi găng trái vụ
- Tăng cường phòng trừ bọ rầy hại lúa vụ mùa
- Tăng cường phòng trừ bọ rầy hại lúa vụ mùa

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0