THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Hạt kiểm lâm Thường Tín (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) có lô tài sản bán đấu giá gồm: 1992 kg gỗ củi vụn Bách Xanh tận dụng nhóm IIA (quy tròn:1,992m3).Giá khởi điểm: 6.972.000 đồng (Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá, theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 11/6/2018 đến trước 16 giờ ngày 13/6/2018 (trong giờ hành chính); địa điểm: Hạt kiểm lâm Thường Tín (Địa chỉ: Thôn Lam Sơn – xã Minh Cường - huyện Thường Tín - thành phố Hà Nội).


CHI CỤC KIỂM LÂM HÀ NỘI

Bài viết khác
- CHI CỤC KIỂM LÂM HÀ NỘI – CHI CỤC THÚ Y HÀ NỘI PHỐI HỢP TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN, GIẾT MỔ, MUA BÁN, NUÔI NHỐT, TRƯNG BÀY ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0