PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG ÚNG NGẬP KHU VỰC NGOẠI THÀNH VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ ĐẬP TRONG MÙA MƯA BÃO NĂM 2018
Ngày 09/05/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành Phương án số 46/PA-SNN về việc phòng, chống úng ngập khu vực ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão năm 2018.

(Trạm bơm Ngoại Độ 2)

Để triển khai công tác phòng, chống thiên tai úng ngập khu vực ngoại thành Hà Nội, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra; đảm bảo an toàn công trình thủy lợi ở mức thiết kế; phối hợp tiêu thoát nước nhanh cho khu vực nội thành, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã tổng hợp, xây dựng Phương án phòng, chống úng ngập khu vực ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão năm 2018. Phương án đã xây dựng các kịch bản khi mưa dưới 50 mm trong 1 ngày, khi mưa từ 100 mm đến 200 mm trong 3 ngày, khi mưa từ 200 mm đến 300 mm (hoặc lớn hơn) trong 3 ngày và một số sự cố có thể xảy ra khi các hồ chứa tích đầy nước với mục tiêu chống úng thắng lợi khi có mưa dưới 300 mm trong 3 ngày vào giữa vụ, đảm bảo an toàn công trình, an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ và trong trường hợp công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; đảm bảo an toàn cho dân cư vùng hạ du đập.

Để bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và chủ động phòng, chống úng ngập phục vụ sản xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các Doanh nghiệp Thủy lợi triển khai thực hiện theo Phương án phòng, chống úng ngập khu vực ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão năm 2018. Trong đó lưu ý:

- Thường xuyên theo dõi tình hình mực nước tại các triền sông, theo dõi diễn biến thời tiết để điều tiết nước tưới, tiêu cho lúa vụ mùa một cách linh hoạt và chủ động để đảm bảo nguồn nước tưới và kịp thời chống úng khi mưa bão (đặc biệt là giai đoạn đầu vụ mùa).

- Triển khai gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ, chuyển đổi vùng trũng thường xuyên bị ngập úng để hạn chế thiệt hại khi mưa bão xảy ra.

- Trong chỉ đạo lấy phòng là chính, chống phải kịp thời và có hiệu quả, khẩn trương tiêu kiệt nước đệm trên mặt ruộng và trên các tuyến kênh tiêu khi có dự báo bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên địa bàn Thành phố.

- Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp; quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong việc điều hành công tác phòng, chống thiên tai. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống úng ngập.

- Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng v.v.. và xây dựng biện pháp cụ thể phòng, chống úng đối với từng vùng, từng công trình trọng điểm.

- Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ý thức bảo vệ công trình thủy lợi và kiên quyết trong việc giải toả các vi phạm, các chướng ngại vật trên dòng chảy trong hệ thống, kịp thời ngăn chặn không để các vi phạm mới, tái vi phạm tạo dòng chảy thông thoáng trên các sông, kênh, mương chính (đặc biệt là trục chính sông Nhuệ và các hệ thống tưới, tiêu chính)./.


Lê Thị Vân, Chi cục Thủy lợi

Bài viết khác
- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ
- TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH, HỒ CHỨA NƯỚC TRONG MÙA MƯA BÃO NĂM 2018
- BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH PHÂN LŨ SÔNG ĐÁY SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
- Tổng kiểm tra vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy
- KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỚC MÙA MƯA LŨ NĂM 2018

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0