Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

file Nghị định số 58/2018/NĐ-CP

file văn bản số 1350/SNN-KHTC

Ngày 18/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp gồm 5 chương, 40 điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2018.

Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ là: Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau; Trâu, bò, lợn, gia cầm; Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp là Nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, theo đó:

- Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: Hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

- Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: Hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

- Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường: Hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Ngoài ra, Nghị định còn đưa ra quy định cụ thể đối với các loại rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ, cụ thể:

- Rủi ro thiên tai: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, mưa lớn, lũ, … (thiên tai phải được công bố và xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Rủi ro dịch bệnh:

+ Dịch bệnh động vật: bao gồm các loại dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản;

+ Dịch hại thực vật:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản yêu cầu các các phòng, ban, đơn vị trực thuộc: Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện bảo hiểm nông nghiệp theo quy định của Chính phủ; Nghiên cứu, tham mưu đề xuất để Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội báo cáo UBND Thành phố tổ chức thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ.


Quách Gia Quỳnh - Phòng KHTC

Bài viết khác
- Hà Nội phát triển toàn diện sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính
- Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguôn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.
- Hướng dẫn khắc phục sản xuất Nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh sau mưa bão Sơn Tinh
- Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do mưa, lũ, bão do cơn bão số 3 và áp thấp nhiệt đới gây ra
- Công điện Số 01/CĐ-UBND hồi 15h ngày 18/7/2018

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0