THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội có lô tài sản bán đấu giá gồm: 1.629 kg gỗ Trắc (gỗ có hình thù phức tạp) và 0,341 m3 gỗ Hương xẻ (nhóm IIA), Giá khởi điểm: 44.135.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu một trăm ba mươi năm nghìn đồng).

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá, theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 21/5/2018 đến trước 16 giờ ngày 23/5/2018 (trong giờ hành chính), địa điểm: Phòng Thanh tra Pháp chế - Chi cục Kiểm lâm Hà Nội (Phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).


CHI CỤC KIỂM LÂM HÀ NỘI

Bài viết khác
- CHI CỤC KIỂM LÂM HÀ NỘI – CHI CỤC THÚ Y HÀ NỘI PHỐI HỢP TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN, GIẾT MỔ, MUA BÁN, NUÔI NHỐT, TRƯNG BÀY ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0