THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Hạt kiểm lâm Đan Phượng (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) có lô tài sản bán đấu giá gồm: Gỗ Pơ mu xẻ nhóm IIA khối lượng 0,289m3 . Giá khởi điểm:    8.959.000 đồng ( Tám triệu chín trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn).

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá, theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ 8 giờ ngày  09/05/2018  đến trước 16 giờ ngày 11/05/2018 (trong giờ hành chính); địa điểm: Hạt kiểm lâm Đan Phượng ( Xã Liên Hà  -  Huyện Đan Phượng  -  thành phố Hà Nội); Điện thoại liên hệ: 02433250101.

 


HẠT KIỂM LÂM ĐAN PHƯỢNG - CHI CỤC KIỂM LÂM HÀ NỘI

Bài viết khác
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0