Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2018

FILE ĐÍNH KÈM

Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hà Nội đã báo cáo UBND Thành phố xem xét phê duyệt Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả 8 tỉnh đồng bằng sồn Hồng vốn vay ngân hàng Thế giới tại Thành phố Hà Nội năm 2018 với các mục tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu bộ NN giao giai đoạn 2013-2018

Dự kiến kết quả đạt được của Thành phố

Ước thực hiện 2013-2017

Kế hoạch

2017

2018

Đấu nối mới cho các hộ gia đình khu vực nông thôn

60.000

69.043

39.403

17.000

13.000

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình khu vực nông thôn xây mới công trình vệ sinh

20.180

22.263

17.593

4.670

0

Duy trì hoạt động ổn định của các công trình cấp nước khu vực nông thôn nhằm tăng thêm số người được cấp nước sạch bền vững

88.400

132.569

42.569

60.000

30.000

Duy trì công tác vệ sinh môi trường tại các xã nhằm tăng thêm số người được hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã”

198.360

198.751

164.251

61.844

0

Duy trì và đảm bảo vệ sinh tại các trường học, trạm y tế của các xã khu vực nông thôn đặc biệt các xã thực hiện Chương trình “Vệ sinh toàn xã”

16

16

16

16

16

 

Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và PTNT trủ trì phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện thực hiện./.


Nguyễn Huy Khánh - Trung tâm Nước sạch & VSNT TN Hà Nội

Bài viết khác
- Sở NN & PTNT TP Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018
- Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng
- Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2018
- Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0