Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Giới Thiệu Chung

Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2018 


FILE ĐÍNH KÈM

Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hà Nội đã báo cáo UBND Thành phố xem xét phê duyệt Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả 8 tỉnh đồng bằng sồn Hồng vốn vay ngân hàng Thế giới tại Thành phố Hà Nội năm 2018 với các mục tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu bộ NN giao giai đoạn 2013-2018

Dự kiến kết quả đạt được của Thành phố

Ước thực hiện 2013-2017

Kế hoạch

2017

2018

Đấu nối mới cho các hộ gia đình khu vực nông thôn

60.000

69.043

39.403

17.000

13.000

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình khu vực nông thôn xây mới công trình vệ sinh

20.180

22.263

17.593

4.670

0

Duy trì hoạt động ổn định của các công trình cấp nước khu vực nông thôn nhằm tăng thêm số người được cấp nước sạch bền vững

88.400

132.569

42.569

60.000

30.000

Duy trì công tác vệ sinh môi trường tại các xã nhằm tăng thêm số người được hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã”

198.360

198.751

164.251

61.844

0

Duy trì và đảm bảo vệ sinh tại các trường học, trạm y tế của các xã khu vực nông thôn đặc biệt các xã thực hiện Chương trình “Vệ sinh toàn xã”

16

16

16

16

16

 

Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và PTNT trủ trì phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện thực hiện./.


Nguyễn Huy Khánh - Trung tâm Nước sạch & VSNT TN Hà Nội

Bài viết khác
- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
- Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2017
- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Thành phố Hà Nội năm 2017
- Nhiều chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
- Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội chi bộ Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy nhiệm kỳ 2015 - 2020
Bản đồ hành chính