Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2017

FILE ĐÍNH KÈM

Ngày 26/7/2016 Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 1750/SNN-KH  về việc thực Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2017 với các mục tiêu chủ yếu như sau:

- Triển khai lắp đặt 17.000 đấu nối nước mới cho các hộ gia đình khu vực nông thôn

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình khu vực nông thôn xây mới 4.670 công trình vệ sinh hộ gia đình

- Duy trì hoạt động ổn định của các công trình cấp nước khu vực nông thôn nhằm tăng thêm khoảng 60.000 người được cấp nước sạch bền vững

- Duy trì công tác vệ sinh môi trường tại các xã nhằm tăng thêm khoảng 30.132 người được hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã”

- Duy trì và đảm bảo vệ sinh tại các trường học, trạm y tế của các xã khu vực nông thôn đặc biệt là 03 xã thực hiện Chương trình “Vệ sinh toàn xã”

Nhăm thực hiện tốt Kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Ban quản lý dự án Chương trình Nước sạch và VSNT, Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và UBND các huyện thực hiện./.


Nguyễn Huy Khánh - Trung tâm Nước sạch & VSNT TN Hà Nội

Bài viết khác
- Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”
- Đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2018
- Công điện của BCH PCTT và TKCC thành phố Hà Nội
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
- Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0