Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Thành phố Hà Nội năm 2017

FILE ĐÍNH KÈM

Thực hiện Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới  tài trợ. UBND Thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT trủ trì phối hợp với các Sở ngành thực hiện.

Nhờ sự chỉ đạo Quyết liệt của UBND Thành phố cũng như sự chủ động thực hiện Chương trình của Các Sở ngành đặc biệt là Sở Nông nghiệp và PTNT, vì vậy Kết quả thực hiện Chương trình năm 2017 của Thành phố đã vượt các mục tiêu của Kế hoạch đã đề ra. Cụ thể như sau:

stt

Các chỉ số kế hoạch

Kết quả năm 2017

Kế hoạch

Kết quả thực hiện

Tỷ lệ (%)

1

Đấu nối mới cho các hộ gia đình khu vực nông thôn

17.000

20.624

121,3

2

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình khu vực nông thôn xây mới công trình vệ sinh

4.670

5.865

125,6

3

Duy trì hoạt động ổn định của các công trình cấp nước khu vực nông thôn nhằm tăng thêm số người được cấp nước sạch bền vững

60.000

72.340

120,6

4

Duy trì công tác vệ sinh môi trường tại các xã nhằm tăng thêm số người được hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã”

30.132

30.132

100,0

5

Duy trì và đảm bảo vệ sinh tại các trường học, trạm y tế của các xã khu vực nông thôn đặc biệt các xã thực hiện Chương trình “Vệ sinh toàn xã”

3

3

100,0

 

Với kết quả đạt được của các năm trước cộng với kết quả thực hiện Chương trình năm 2017, Thành phố Hà Nội đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ số do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao thực hiện trong giai đoạn 2013-2018 trong khuôn khổ “Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới  tài trợ”./.


Nguyễn Huy Khánh - Trung tâm Nước sạch & VSNT TN Hà Nội

Bài viết khác
- Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”
- Đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2018
- Công điện của BCH PCTT và TKCC thành phố Hà Nội
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
- Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0