Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Giới Thiệu Chung

Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy tổ chức triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 6 – Khóa XII 

Ngày 08-3-2018 tại Hội trường Ban QLCT phân lũ sông Đáy đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 – Khóa 12 của Đảng.

Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Đan Phượng giới thiệu

về các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Đan Phượng, báo cáo viên đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng như các Nghị quyết của Hội nghị tới toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động Ban QLCT phân lũ sông Đáy.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Bốn nghị quyết được ban hành gồm: nghị quyết số 18-NQ/TW “Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Việc triển khai, quán triệt và học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Ban rất được Lãnh đạo Ban quan tâm. Sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hữu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong Ban tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, đặc biệt là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), liên hệ với tình hình cụ thể ở từng Phòng, từng vị trí làm việc, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Ban nghiêm túc thực hiện viết bài thu hoạch về bốn chuyên đề Nghị quyết nêu trên.


Đỗ Hữu Thắng, Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy

Bài viết khác
- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
- Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2018
- Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2017
- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Thành phố Hà Nội năm 2017
- Nhiều chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Bản đồ hành chính