THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Hạt kiểm lâm Mỹ Đức thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội có lô tài sản bán đấu giá gồm: 620kg huyết giác. Giá khởi điểm:  3.100.000 đồng (Ba triệu một trăm nghìn đồng chẵn).

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực tổ chức đấu giá đăng ký tham gia tổ chức đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016. Hồ sơ gửi về Hạt Kiểm lâm Mỹ Đức theo quy định.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 19/03/2018 đến trước 16 giờ ngày 21/03/2018 ( trong giờ hành chính); địa điểm: Hạt kiểm lâm Mỹ Đức (Thị trấn Đại Nghĩa -  huyện Mỹ Đức – thành phố Hà Nội); Điện thoại liên hệ: 02433.847.256.


Hạt Kiểm lâm Mỹ Đức – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội

Bài viết khác
- Bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân
- Thực hiện Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính.
- Thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP NGÀY 07/9/2018 của Chính phủ.
- Thực hiện Nghị định số 132/2018/NĐ-CP NGÀY 17/9/2018 của Chính phủ.
- Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0