Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
Với mục đích tăng cường quản lý nhà nước trong sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường Thành phố, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong nước phát triển, chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp chân chính, nông dân và sức khỏe cộng đồng; Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Ngày 07/02/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNN về Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Theo đó Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội giao:

1. Phòng trồng trọt Sở phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thuộc Sở; UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố: Rà soát tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón trên địa bàn thành phố.

2. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật, các đơn vị chức năng liên quan thuộc Sở; UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vi phạm trong quản lý nhà nước và vi phạm trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Phát hiện những bất cập, chồng chéo để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

3. Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thuộc Sở; UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố:

- Rà soát tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nhận biết rõ về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng./.


Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở

Bài viết khác
- Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”
- Đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2018
- Công điện của BCH PCTT và TKCC thành phố Hà Nội
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
- Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0