Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Giới Thiệu Chung

Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng 

Với mục đích tăng cường quản lý nhà nước trong sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường Thành phố, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong nước phát triển, chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp chân chính, nông dân và sức khỏe cộng đồng; Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Ngày 07/02/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNN về Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Theo đó Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội giao:

1. Phòng trồng trọt Sở phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thuộc Sở; UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố: Rà soát tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón trên địa bàn thành phố.

2. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật, các đơn vị chức năng liên quan thuộc Sở; UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vi phạm trong quản lý nhà nước và vi phạm trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Phát hiện những bất cập, chồng chéo để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

3. Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thuộc Sở; UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố:

- Rà soát tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nhận biết rõ về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng./.


Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở

Bài viết khác
- Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng
- Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2018
- Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
- Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2018
Bản đồ hành chính