QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC NIÊM PHONG, MỞ NIÊM PHONG VẬT CHỨNG
Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng. Theo đó Nghị định gồm 04 Chương, 15 Điều, Quy định khái niệm, nguyên tắc; trình tự, thủ tục; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện niêm phong, mở niêm phong các loại vật chứng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

1. Nguyên tắc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

- Chỉ thực hiện niêm phong, mở niêm phong vật chứng khi có yêu cầu phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và quy định của Nghị định này.

- Bảo đảm nhanh chóng, kịp thời; bảo đảm tôn trọng lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Bảo đảm tính nguyên vẹn của vật chứng.

2. Vật chứng cần niêm phong và vật chứng không cần niêm phong

Mọi vật chứng sau khi thu thập phải được niêm phong, trừ các trường hợp sau:

- Vật chứng là động vật, thực vật sống.

- Vật chứng là tài liệu được đưa vào hồ sơ vụ án.

- Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản.

- Những vật chứng khác mà cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy không cần thiết phải niêm phong.

3. Người tổ chức thực hiện niêm phong, mở niêm phong vật chứng

 - Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên.

- Cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

- Người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đang thụ lý vụ án trong giai đoạn truy tố, xét xử, thi hành án.

4. Người tham gia niêm phong, mở niêm phong vật chứng

4.1. Người tham gia niêm phong vật chứng

  - Người chứng kiến hoặc đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi thực hiện niêm phong vật chứng.

- Người liên quan; đại diện cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến vật chứng được niêm phong (nếu có).

- Người bào chữa (nếu có).

4.2. Người tham gia mở niêm phong vật chứng

- Người liên quan; đại diện cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến vật chứng được niêm phong (nếu có).

- Người bào chữa (nếu xét thấy cần thiết).

- Đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi mở niêm phong vật chứng (trong trường hợp cần thiết).

- Đại diện cơ quan quản lý vật chứng được niêm phong trong những trường hợp vật chứng được bảo quản tại các cơ quan chuyên môn.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Chi tiết xem file gửi kèm./.


Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở

Bài viết khác
- Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”
- Đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2018
- Công điện của BCH PCTT và TKCC thành phố Hà Nội
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
- Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0