Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Giới Thiệu Chung

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 8468/BNN-TY ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản, triển khai Kế hoạch giám sát dịch bệnh Quốc gia năm 2018.

Với mục tiêu chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả đầu tư, phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 – Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. Công tác quản lý dịch bệnh thủy sản

- Giám sát bị động

- Giám sát chủ động

2. Điều tra ổ dịch và xử lý dịch bệnh

3. Kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản

4. Kiếm tra xếp loại chất lượng vật tư thủy sản

5. Hỗ trợ thuốc sát trùng, hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường

6. Tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

7. Thanh tra, kiểm tra

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Chi cục Thủy sản Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các sở ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đặc biệt khi có dịch bệnh xảy ra để giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi thủy sản trên địa bàn Thành phố.


Trần Bảo Hoàn – Chi cục Thủy sản Hà Nội

Bài viết khác
- Huyện Ứng Hòa chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
- Hợp tác tiến tới hạn chế ngăn chặn kinh doanh, buôn bán, giết mổ chó mèo tại Hà Nội
- CHI CỤC THÚ Y HÀ NỘI VỚI CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHÔNG DỊCH BỆNH GIA SÚC GIA CẦM TRONG NĂM 2018
- Thực trạng và giải pháp về quản lý chó nuôi tại Hà Nội
- Mô hình khuyến nông hỗ trợ người dân các xã miền núi phát triển sản xuất
Bản đồ hành chính