Tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp thủy lợi năm 2017 và các năm tiếp theo
Các năm qua, tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Đối với vụ Đông Xuân năm 2017-2018 có đặc thù là mực nước các sông lớn rất thấp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường phát điện trong 03 đợt xả (Đợt 1: từ 0h ngày 16/1 đến 24h ngày 19/1/2018; Đợt 2: từ 0h ngày 28/1 đến 24h ngày 4/2/2018; Đợt 3: từ 0h ngày 9/2 đến 24h ngày 14/2/2018) nhưng mực nước sông Hồng tại trạm Thủy văn Hà Nội vẫn không duy trì được +2,20m như kế hoạch (mực nước trung bình toàn Đợt 1, Đợt 2 vừa qua chỉ đạt 2,11m và 2,14m) nên nhiều trạm bơm dọc sông Đà, sông Hồng trên địa bàn thành phố không đảm bảo vận hành được đúng thiết kế. Các Doanh nghiệp thủy lợi phải huy động, động viên tất cả các cán bộ, người lao động vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối, dã chiến,... để đảm bảo lấy đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, do có sự thay đổi về chính sách liên quan đến công tác đặt hàng dịch vụ công ích thủy lợi nên các Doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến công tác phục vụ sản xuất. Cụ thể: Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, thủy lợi phí không thuộc đối tượng được miễn mà chuyển sang cơ chế giá dịch vụ thủy lợi do Nhà nước định giá; Luật Thủy lợi đã được Quốc hội khóa XIV thông qua có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018, các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính đang phối hợp xây dựng các Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật thủy lợi, trong đó có Nghị định hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi nên hiện tại cơ chế hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi chưa được quy định cụ thể. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, báo cáo về các khó khăn vướng mắc của các Doanh nghiệp thủy lợi trong thời gian qua, Liên Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính đã báo cáo, trình UBND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tháo gỡ tại Tờ trình số 21/TTrLS:NN&PTNT-TC ngày 29/01/2018 và đã được chấp thuận cơ chế hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi trong năm 2017 và các năm tiếp theo tại Văn bản số 669/UBND-KT ngày 13/02/2018 (Phần kinh phí đặt hàng dịch vụ công ích thủy lợi: Áp dụng mức giá tại Thông tư số 280/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính và Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố, bao gồm cả phần kinh phí HTX tự bơm tưới, tiêu do các quận, huyện, thị xã bàn giao về Thành phố quản lý (dự kiến 401 tỷ đồng); Phần kinh phí hỗ trợ: xác định trên cơ sở chênh lệch kinh phí tính theo đơn giá dịch vụ thủy lợi năm 2016 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 với giá dịch vụ công ích thủy lợi tại Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 (tính cho phần diện tích do các công ty quản lý trước năm 2017) và hỗ trợ thêm tiền điện thực tế vượt so với chi phí tiền điện đã được tính tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND ngày 25/9/2017. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ dự kiến là 198 tỷ đồng)

Với sự quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời của UBND Thành phố, các Doanh nghiệp thủy lợi có thể an tâm, động viên các cán bộ, người lao động làm việc và quyết tâm phấn đấu phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong năm 2018 và các năm tiếp theo, trước mắt đưa đủ nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2018 theo kế hoạch, đúng khung thời vụ./.


Phan Kim Anh, Chi cục Thủy lợi Hà Nội

Bài viết khác
- Đoàn cán bộ ngành nông nghiệp Hà Nội thăm quan, học tập, trau đổi kinh nghiệm tại Hòa Bình.
- Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội: Tổ chức đánh giá kết quả vụ Xuân năm 2018
- Đẩy mạnh xuất khẩu trái cây đặc sản
- Đảm bảo nguồn nước tưới dưỡng lúa Xuân 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0