Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội tổng kết công tác năm 2017
Sáng ngày 24/1/2018, Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018 và tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội đã tổng kết những công việc Chi cục đã hoàn thành trong năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2018 cụ thể:

  • Công tác phòng, chống thiên tai:

Xây dựng Phương án Phòng chống thiên tai trên địa bàn Thành phố, xây dựng bản đồ bố trí vật tư, vị trí các trọng điểm xung yếu đê điều; phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm năm 2017; tham mưu xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão; tổng hợp thông tin về công tác xây dựng năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai tại cộng đồng dân cư cấp làng, xóm thôn

 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, các cơ quan báo chí tuyên truyền về Luật phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, các Chỉ thị, Kế hoạch Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2017.

Xây dựng kế hoạch và tham gia kiểm tra công tác PCTT tại 30 quận, huyện, thị xã; triển khai hoàn thành kế hoạch của Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và QLRRTT dựa vào cộng đồng: (Năm 2017 đã tổ chức được 44 lớp tại các huyện, xã trên địa bàn Thành phố);

Tổ chức trực ban 24/24h bắt đầu từ ngày 5/5 đến ngày 30/11 nhằm theo dõi sát và cập nhật tin tức về diễn biến thiên tai trên địa bàn Thành phố và thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo nhanh, báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định.

Trong năm 2017 Chi cục đã hoàn thành Tham mưu trình UBND Thành phố quyết định: Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ PCTT; các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ PCTT.

* Công tác quản lý đê điều: Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội được giao quản lý trực tiếp hơn 404 km đê từ cấp III đến cấp đặc biệt, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2017 Chi cục đã chủ động:

+ Trong năm 2017, trên địa bàn thành phố phát sinh 15 sự cố đã được phát hiện và báo cáo đề nghị xử lý kịp thời (trong đó: 03 sự cố về kè; 02 sự cố sạt lở bờ sông; 08 sự cố về đê; 01 sự cố mạch đùn, sủi; 01 sự cố sạt lở và tràn đê bối Bùi 2 tại huyện Chương Mỹ). Công tác kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, bờ bãi sông được thực hiện thường xuyên, các sự cố, hư hỏng công trình đê điều được phát hiện sớm, kịp thời báo cáo và đề xuất xử lý kịp thời hình thức xử lý trước mắt và lâu dài.

+Tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố xảy ra khá phổ biến và có tính chất phức tạp. Năm 2017, trên địa bàn toàn Thành phố xảy ra 190 vụ vi phạm Luật Đê điều (giảm 43 vụ so với năm 2016). Ngay từ đầu năm Chi cục đã chỉ đạo, đôn đốc các Hạt Quản lý đê tăng cường kiểm tra, phát hiện các vụ vi phạm ngay từ giờ đầu; có văn bản đề nghị các cấp chính quyền kịp thời xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn. Lãnh đạo Chi cục được phân công phụ trách địa bàn, thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra, chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý. Tuy nhiên, kết quả xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm còn thấp, chính quyền các quận, huyện, thị xã mới xử lý được 24 vụ phát sinh mới, số vụ vi phạm phát sinh còn tồn đọng năm 2017 là 166 vụ.

Năm 2017 Chi cục đã tham mưu và trực tiếp tham gia Tổ Công tác liên ngành kiểm tra, ngăn chặn xử lý xe quá tải trọng hoạt động trên các tuyến đê cũng góp phần làm giảm đáng kể tình hình vi phạm xe quá tải chạy trên đê.


Nguyễn Thanh Hồng, Chi cục Đê điều & PCLB

Bài viết khác
- Bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân
- Thực hiện Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính.
- Thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP NGÀY 07/9/2018 của Chính phủ.
- Thực hiện Nghị định số 132/2018/NĐ-CP NGÀY 17/9/2018 của Chính phủ.
- Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0