Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2017
Chiều ngày 30/01/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội năm 2017 và thống nhất nhiệm vụ phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2018.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyên Xuân Đại - Phó Giám Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và đồng chí Tạ Văn Tường - Phó Giám Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.

Trong năm 2017, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm khuyến nông cùng với các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Thành phố, như Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị; Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1,VTV2), Báo Nông nghiệp Việt Nam,... phối hợp trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình tuyên truyền phục vụ sản xuất nông nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác đê điều, thủy lơi và phòng chống thiên tai trên địa bàn Thành phố,...

Để đạt được kết quả năm 2017, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội luôn xác định công tác thông tin tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó giúp cho nông dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nâng cao ý thức của người dân trong sản xuất và tiêu dùng nông sản đảm bảo an toàn; Thông tin kịp thời về thị trường tiêu thụ; tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, những điển hình tiên tiến trong sản xuất, các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, các sản phẩm đã được chứng nhận nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu,…Tạo mối liên kết các “nhà” thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu.

Với mục tiêu xây dựng các chương trình tuyên truyền trọng tâm, chuyên biệt về các lĩnh vực của nông nghiệp và nông thôn bằng cách thức thể hiện theo phương châm sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại tương tác, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa các nhà quản lý, người dân với những vấn đề mang tính dư luận để nhằm định hướng thông tin đúng cho người xem, người đọc. Chủ động và tăng cường tác nghiệp tại cơ sở, sử dụng và khai thác tối đa hình ảnh, khẩu hiệu, ảnh mang tính thời sự để thường xuyên đưa đến người dân những thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và kết quả của sản xuất nông nghiệp & xây dựng NTM trên địa bàn Thành phố cũng như giới thiệu những sản phẩm, mặt hàng thế mạnh cũng như giữ gìn thương hiệu của sản phẩm nông nghiệp Thủ đô./.


Nguyễn Văn Sáng – Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Bài viết khác
- Bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân
- Thực hiện Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính.
- Thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP NGÀY 07/9/2018 của Chính phủ.
- Thực hiện Nghị định số 132/2018/NĐ-CP NGÀY 17/9/2018 của Chính phủ.
- Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0