Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Giới Thiệu Chung

Số liệu dự toán ngân sách năm 2018  


Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của thành phố Hà Nội;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 tại Quyết định số 2429/QĐ-SNN ngày 12/12/2017.

(Kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-SNN ngày 12/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT).

 Bài viết khác
- Ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi trồng thủy sản: Hiệu quả từ thực tiễn
- Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ CNVCLĐ
- Cách nuôi gà thả vườn cho hiệu quả kinh tế cao
- Kỳ vọng cây ăn quả được mùa, được giá
- Các nhà tài trợ Hội vẽ tranh về rau an toàn
Bản đồ hành chính