THÔNG BÁO Kết quả họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở xét tặng danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô” năm 2017
Ngày 20/12/2017, tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở họp với nội dung xét danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô” năm 2017

Ngày 20/12/2017, Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông báo số 323/TB-SNN-VP về kết quả họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở xét tặng danh hiệu "Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô" năm 2017

Chi tiết file đính kèm

 

 


Nguyễn Tất Độ, Sở Nông nghiệp & PTNT

Bài viết khác
- Cụm Thi đua số 1, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018
- Tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2017
- Hà Nội dẫn đầu cả nước về công tác thi đua, khen thưởng
- Tích cực bảo tồn và phát huy giá trị của rừng đặc dụng Hương Sơn, Mỹ Đức
- THông báo kết quả xét tặng danh hiệu

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0