CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2017
Nhân dịp kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11), Chi bộ Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú đang công tác tại Văn phòng Chi cục. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Chi cục Kiểm lâm và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Tăng Thị Bích Thủy công tác tại phòng Tổ chức hành chính và đồng chí Trương Thị Bình Minh công tác tại phòng Bảo tồn tài nguyên sinh vật rừng, đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiều ngày 30/11/2017.

           Đ/c đồng chí Lê Minh Tuyên - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới

 

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham gia của các đồng chí  đảng viên trong Chi bộ Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Tuyên - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng của Quận ủy Hà Đông cho đảng viên mới Tăng Thị Bích Thủy, Trương Thị Bình Minh và giao nhiệm vụ cho hai đồng chí đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt hai đồng chí trong thời gian thử thách 12 tháng.

Cũng trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới này, đồng chí Lê Minh Tuyên - Bí thư Chi bộ Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã có bài phát biểu trước Chi bộ nói chung và hai đồng chí đảng viên mới nói riêng về nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới. Theo đó, toàn chi bộ cần đoàn kết xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng phát triển, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước, chống lại chủ nghĩa cá nhân và những mưu đồ xấu của các thế lực thù địch./.


Đặng Đình Sùng - Chi cục Kiểm lâm Hà Nội

Bài viết khác
- Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”
- Đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2018
- Công điện của BCH PCTT và TKCC thành phố Hà Nội
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
- Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0