Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Giới Thiệu Chung

Định mức chi phí giết mổ theo mức quy định tại Quyết định số 7446/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND Thành phố 

Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 7063/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp áp dụng cho các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các tiêu chí được hỗ trợ theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó:

1. Định mức chi phí giết mổ theo mức quy định tại Quyết định số 7446/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đã được phê duyệt tại Quyết định số 6655/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND Thành phố đến 30/4/2017, cụ thể như sau:

a. Định mức chi phí giết mổ công nghiệp

- Giết mổ lợn là 68.870 đồng/con;

- Giết mổ bò là 244.230 đồng/con;

- Giết mổ gia cầm là 2.120 đồng/con.

b. Định mức chi phí giết mổ bán công nghiệp

- Giết mổ lợn:

+  Loại hình giết mổ treo là 36.860 đồng/con;

+  Loại hình giết mổ trên sàn là 30.540 đồng/con.

- Giết mổ bò là 140.890 đồng/con.

- Giết mổ gia cầm là 1.770 đồng/con.

2. Định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi được UBND Thành phố phê duyệt được hưởng chính sách khuyến khích hỗ trợ giết mổ quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012, để thực hiện từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/12/2020, như sau:

a. Định mức chi phí giết mổ công nghiệp

- Giết mổ lợn là 45.795 đồng/con;

- Giết mổ bò là 147.768 đồng/con;

- Giết mổ gia cầm là 1.902 đồng/con.

b. Định mức chi phí giết mổ bán công nghiệp

- Giết mổ lợn:

+ Loại hình giết mổ treo là 35.156 đồng/con;

+ Loại hình giết mổ trên sàn là 28.991 đồng/con.

- Giết mổ bò là 135.995 đồng/con.

- Giết mổ gia cầm là 1.747 đồng/con.

Kèm theo Quyết định số 7063/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội.


Sở Nông nghiệp & PTNT HN

Bài viết khác
- Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
- Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2018
- Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2017
- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Thành phố Hà Nội năm 2017
Bản đồ hành chính