Định mức chi phí giết mổ theo mức quy định tại Quyết định số 7446/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND Thành phố
Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 7063/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp áp dụng cho các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các tiêu chí được hỗ trợ theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó:

1. Định mức chi phí giết mổ theo mức quy định tại Quyết định số 7446/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đã được phê duyệt tại Quyết định số 6655/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND Thành phố đến 30/4/2017, cụ thể như sau:

a. Định mức chi phí giết mổ công nghiệp

- Giết mổ lợn là 68.870 đồng/con;

- Giết mổ bò là 244.230 đồng/con;

- Giết mổ gia cầm là 2.120 đồng/con.

b. Định mức chi phí giết mổ bán công nghiệp

- Giết mổ lợn:

+  Loại hình giết mổ treo là 36.860 đồng/con;

+  Loại hình giết mổ trên sàn là 30.540 đồng/con.

- Giết mổ bò là 140.890 đồng/con.

- Giết mổ gia cầm là 1.770 đồng/con.

2. Định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi được UBND Thành phố phê duyệt được hưởng chính sách khuyến khích hỗ trợ giết mổ quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012, để thực hiện từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/12/2020, như sau:

a. Định mức chi phí giết mổ công nghiệp

- Giết mổ lợn là 45.795 đồng/con;

- Giết mổ bò là 147.768 đồng/con;

- Giết mổ gia cầm là 1.902 đồng/con.

b. Định mức chi phí giết mổ bán công nghiệp

- Giết mổ lợn:

+ Loại hình giết mổ treo là 35.156 đồng/con;

+ Loại hình giết mổ trên sàn là 28.991 đồng/con.

- Giết mổ bò là 135.995 đồng/con.

- Giết mổ gia cầm là 1.747 đồng/con.

Kèm theo Quyết định số 7063/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội.


Sở Nông nghiệp & PTNT HN

Bài viết khác
- Hà Nội phát triển toàn diện sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính
- Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguôn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.
- Hướng dẫn khắc phục sản xuất Nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh sau mưa bão Sơn Tinh
- Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do mưa, lũ, bão do cơn bão số 3 và áp thấp nhiệt đới gây ra
- Công điện Số 01/CĐ-UBND hồi 15h ngày 18/7/2018

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0