Tuyển dụng công chứcdiện tiếp nhận không qua thi tuyển
Căn cứ Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện không qua thi tuyển và Hướng dẫn số 2383/HD-SNV ngày 18/9/2017 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017; Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Kế hoạch số 64/KH-SNN và thông báo số 40/TB-SNN ngày 25/9/2017 về lịch tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Chi tiết file đính kèm

Chi tiết file đính kèm

Chi tiết file đính kèm

Chi tiết file đính kèm


Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Bài viết khác
- Đăng ký dự thi thăng hạng Viên chức
- Ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính
- Lịch ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành năm 2015
- Khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014
- Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0