Đôn đốc thu dọn vật cản trong hệ thống công trình thủy lợi
Trong nội dung Công văn số 2263/SNN-TL, ban hành ngày 19/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị UBND quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp thủy lợi thành phố giải tỏa vi phạm, dọn vật cản dòng chảy trên hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai.

Công văn nêu rõ, hiện đang trong mùa mưa bão, các địa phương bắt đầu thu hoạch lúa vụ mùa. Do vậy, nhiều nơi người dân khi thu hoạch lúa đã xả rơm rạ vào các mái kênh và lòng kênh ảnh hưởng đến khả năng phục vụ của hệ thống công trình thủy lợi.

Để bảo đảm thông thoáng lòng kênh, tránh gây ách tắc dòng chảy, hạn chế vi phạm công trình thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, không để nhân dân xả rơm rạ khi thu hoạch lúa mùa xuống hệ thống kênh mương. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có biện pháp khắc phục nếu xả rơm rạ các chất thải xuống hệ thống công trình thủy lợi. Phối hợp với doanh nghiệp thủy lợi thành phố tổ chức thực hiện công tác giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi.

Các doanh nghiệp thủy lợi thành phố phân công cán bộ, công nhân viên phụ trách các tuyến sông, kênh, hồ, đập tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các vụ vi phạm, lập biên bản và báo cáo chính quyền địa phương đề nghị xử lý vi phạm theo quy định. Không để tình trạng người dân xả rơm rạ, chất thải rắn, phế liệu vào kênh mương, gây ách tắc dòng chảy; dọn dẹp cỏ rác, phế thải trong lòng kênh, bảo đảm thông thoáng kênh dẫn phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Kiểm tra, rà soát các hư hỏng, sự cố công trình thủy lợi; tổ chức duy tu, sửa chữa công trình, kể cả các công trình được giao quản lý theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.


Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Bài viết khác
- Đoàn cán bộ ngành nông nghiệp Hà Nội thăm quan, học tập, trau đổi kinh nghiệm tại Hòa Bình.
- Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội: Tổ chức đánh giá kết quả vụ Xuân năm 2018
- Đẩy mạnh xuất khẩu trái cây đặc sản
- Đảm bảo nguồn nước tưới dưỡng lúa Xuân 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0