Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Giới Thiệu Chung

Văn phòng BCH PCTT thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn triển khai Đề án 1002 của Chính phủ  

Thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 1002/QĐ-Ttg ngày 13 tháng 7 năm 2009( Đề án 1002). Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 5061/QĐ-UBND ngày 07/10/2015

Vào sáng ngày 22/8/2017, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT thành phố Hà Nội đã tổ chức “Khóa đào tạo về chính sách, cơ chế và hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”. Về dự lớp học có 38 học viên là cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai tại các quận, huyện thị trên địa bàn thành phố.

Qua lớp tập huấn, các học viên đã nắm vững kiến thức cơ bản về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đặc biệt là các kiến thức về đánh giá, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Trên cơ sở đó, sau đợt tập huấn các học viên về cơ sở có thể truyền thông tới cộng đồng, xây dựng kế hoạch để phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra, từng bước thực hiện có hiệu quả Đề án 1002 của Chính phủ.


Lê Thanh Hồng, Chi cục Đê điều & PCLB

Bài viết khác
- LUẬT THỦY LỢI SỐ 08/2017/QH14 ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2018.
- Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi
- Hà Nội tập trung lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất và chống hạn vụ Xuân năm 2018.
- Hà Nội tập trung lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2018
- Phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Bản đồ hành chính