Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Giới Thiệu Chung

Hà Nội: Giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá hiệu quả sau đầu tư, hiệu quả sử dụng đất đối với các chợ loại 1, chợ đầu mối đảm bảo phù hợp với chủ trương, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển và quản lý chợ; thông qua giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư giúp cơ quan quản lý đầu tư nắm bắt thông tin và đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, hiệu quả của dự án sau đầu tư từ đó chỉ ra những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý sau đầu tư để có biện pháp điều chỉnh thích hợp; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư và quản lý sau đầu tư; đồng thời giúp các cơ quan hoạch định chính sách có tư liệu thực tế để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình công tác xây dựng, quản lý chợ, kịp thời điều chỉnh các chính sách về đầu tư, quản lý chợ trên địa bàn cho phù hợp.

Cũng theo Kế hoạch, công tác giám sát và đánh giá đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ, đảm bảo giám sát hiệu quả đầu tư chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn; đảm bảo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương trong đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Phản ánh đầỵ đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn. Đề xuất, kiến nghị kịp thời, có phương án, giải pháp cụ thể, khả thi khắc phục các tồn tại, bất cập.

Thời gian tổ chức thực hiện, trong tháng 9/2017./.


Nguồn: kinhtedothi.vn

Bài viết khác
- Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng
- Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2018
- Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
- Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2018
Bản đồ hành chính