Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Giới Thiệu Chung

Mức thu tạm thời các chỉ tiêu phân tích thuộc hoạt động kiểm nghiệm của Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội 


Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 20/5/2016 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố quản lý; Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sự nghiệp kinh tế) của thành phố Hà Nội. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội trình UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6101/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành mức thu tạm thời các chỉ tiêu phân tích thuộc hoạt động kiểm nghiệm của Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội. Theo đó, Trung tâm phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội được thực hiện mức thu tạm thời các chỉ tiêu phân tích thuộc hoạt động kiểm nghiệm của đến hết ngày 31/12/2017.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội: Rà soát, xây dựng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ các chỉ tiêu kiểm nghiệm, trình UBND Thành phố phê duyệt đảm bảo lộ trình tính đủ chi phí theo quy định, áp dụng từ ngày 01/01/2018.

file đính kèm 


Quách Gia Quỳnh

Bài viết khác
- Cơ cấu tổ chức(Ngày đăng: 11-04-2013)
- Phòng Quản lý xây dựng công trình(Ngày đăng: 21-02-2013)
- Chức năng và Nhiệm vụ(Ngày đăng: 21-02-2013)
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội(Ngày đăng: 21-02-2013)
- SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN(Ngày đăng: 23-06-2015)
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bản đồ hành chính