Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Giới Thiệu Chung

Hỏi đáp về Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 

Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc Hội khóa XIII đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, thay thế Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11. Luật có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm.

Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 342/2016/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư 343/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Ngày 07/7/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2017/TT-BTC Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

Bộ Tài chính đã mở chuyên mục Hỏi và đáp Luật Ngân sách nhà nước số năm 2015 trên Công thông tin điện tử của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) nhằm tiếp nhận các ý kiến đóng góp hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật cũng như giải đáp các câu hỏi, thắc mắc có liên quan đến quy định của Luật Ngân sách nhà nước và việc xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân khai thác sử dụng trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tệp đính kèm

Tệp đính kèm

Tệp đính kèm

Tệp đính kèm


Quách Gia Quỳnh

Bài viết khác
- Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng
- Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2018
- Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
- Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2018
Bản đồ hành chính