Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Giới Thiệu Chung

Thực hiện Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 và Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND Thành phố 


Ngày 07/8/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020 và Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND Thành phố về một số chính sách đối với Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/8/2017.

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND Thành phố được đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội.

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tra cứu Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 và Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND Thành phố để nghiên cứu, tuyên truyền, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã để tổ chức thực hiện.


Sở Nông nghiệp & PTNT HN

Bài viết khác
- Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng
- Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2018
- Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
- Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2018
Bản đồ hành chính