Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

       Địa chỉ :Số 38 Tô Hiệu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
       Điện thoại :  (04)33828476 - Fax 33827464.
       Cổng thông tin: sonnptnt.hanoi.gov.vn
       Email: vanthu_sonnptnt@hanoi.gov.vn

      Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành phố Hà Nội và theo quy định của pháp luật.

       Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Hà Nội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

Bài viết khác
- THÔNG TN LIÊN HỆ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI
- SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
- Thông tin Người phát ngôn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
- Phát triển vùng chuyên canh tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp (28/06/2013)

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0