Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Ngày 24/01/2017, UBND Thành phố ban hành Báo cáo số 16/BC-UBND về Kế quả thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thành phố Hà Nội năm 2016

 Chi tiết báo cáo file đính kèm

file đìn kèm

file đính kèm

file đính kèm


Trung tâm Nước sinh hoạt & vệ sinh môi trường nông thôn

Bài viết khác
- Xây dựng định hướng cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2016-2020
- Tăng cường cấp nước sạch khu vực nông thôn
- Đồng ý giao doanh nghiệp quản lý Trạm cấp nước sạch thôn Cự Đà
- Cần tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch
- Mô hình điểm xây dựng mạng lưới truyền thông cấp cơ sở

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0