THông báo kết quả xét tặng danh hiệu
Thông báo kết quả họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở xét tặng danh hiệu \" Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô\" năm 2016

 Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông báo số 372/TB-SNN-VP ngày 14/12/2016 về  kết quả họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở xét tặng danh hiệu \"Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thu đô\" năm 2016 (chi tiết file đính kèm)

Chi tiết file đính kèm


Sở Nông nghiệp & PTNT

Bài viết khác
- Cụm Thi đua số 1, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018
- THÔNG BÁO Kết quả họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở xét tặng danh hiệu “Cán bộ, công chức tiêu biểu ngành Nông nghiệp Thủ đô” năm 2017
- Tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2017
- Hà Nội dẫn đầu cả nước về công tác thi đua, khen thưởng
- Tích cực bảo tồn và phát huy giá trị của rừng đặc dụng Hương Sơn, Mỹ Đức

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0