Mô hình điểm xây dựng mạng lưới truyền thông cấp cơ sở
Trước yêu cầu của việc nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường; tạo sự tự nguyện trong việc đầu tư xây dựng, duy trì vận hành các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại hộ gia đình góp phần xây dựng nông thôn mới, ngoài công tác tập huấn, truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường của đơn vị tổ chức trực tiếp ở các xã thuộc các huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội thì việc xây dựng một mạng lưới tuyên truyền viên về nước sạch và vệ sinh môi trường tại các xã là một việc làm cần thiết.

Được sự nhất trí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, từ ngày mùng 06 đến ngày 08 tháng 6 năm 2016, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội đã phối hợp với Hội nông dân huyện Hoài Đức tổ chức lớp tập huấn đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở cho 16 tuyên truyền viên thuộc 8 xã: Dương Liễu, Vân Côn, Cát Quế, Tiền Yên, Đắc Sở, An Thượng, Sơn Đồng, Lại Yên tại huyện Hoài Đức.

Qua lớp tập huấn các tuyên truyền viên được báo cáo viên trang bị phương pháp truyền thông và kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường như:

- Kỹ năng cơ bản của nghiệp vụ truyền thông, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tổng quan về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đề cập các nội dung về thực trạng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; các giải pháp khắc phục, kỹ thuật xử lý, quản lý phân loại chất thải, rác thải hộ gia đình trước khi đưa ra môi trường, kỹ thuật khoan và lắp đặt giếng khoan hộ gia đình đảm bảo đúng kỹ thuật, mô hình xử lý tạo nguồn nước quy mô hộ gia đình đảm bảo hợp vệ sinh.

- Các học viên đưa ra các câu hỏi về vệ  sinh môi trường , các sự cố thường gặp trong quá trình khai thác xử lý và trữ nước an toàn qui mô hộ gia đình của người dân để cùng nhau thảo luận về giải pháp khắc phục, thực tập trực tiếp lên bục giảng truyền tải những nội dung được tập huấn trong 03 ngày có hình ảnh trên máy trình chiếu, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho từng tuyên truyền viên khi truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường tới người dân.

- Tuyên truyền viên được tiếp thu kỹ năng lồng ghép các nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường vào sinh hoạt của các hội, đoàn thể; kỹ năng tổ chức hội nghị; các sự kiện truyền thông. Phát động trong hội hưởng ứng phong trào ngày chủ nhật xanh, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngày môi trường thế giới,… Xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền tại địa phương hàng tháng, quý, cuối năm tổng hợp các hoạt động tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường của địa phương mình gửi về Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội để tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền. Đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở tập huấn đào tạo xong được Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình  tập huấn tuyên truyền viên cấp cơ sở.

\"\"

Sau khi hoàn thành lớp tập huấn về địa phương các tuyên truyền viên có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách của nhà nước về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho người dân.

Việc xây dựng mô hình mạng lưới tuyên truyền viên về nước sạch và vệ sinh môi trường cấp cơ sở ở các xã thuộc huyện Hoài Đức nhằm nâng cao kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường cho người dân nông thôn để họ tự bảo vệ nguồn nước và môi trường nông thôn tại nhà và địa phương mình đạt hiệu quả, qua đó giúp Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn có cơ sở đánh giá hiệu quả công tác truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường tại các địa phương, từ đó nhân rộng mô hình cho các huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội trong những năm tiếp theo./.


Vũ Thị Hường, Trung tâm Nước SH & VSMT nông thôn Hà Nội

Bài viết khác
- Xây dựng định hướng cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2016-2020
- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
- Tăng cường cấp nước sạch khu vực nông thôn
- Đồng ý giao doanh nghiệp quản lý Trạm cấp nước sạch thôn Cự Đà
- Cần tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0