THÔNG BÁO MỜI NỘP BẢN BÁO GIÁ
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội kính mời các nhà thầu nhận Bản yêu cầu Báo giá gói thầu: Mua tủ, giá tài liệu, bàn ghế phòng họp số 1, số 2 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2016

 - Tên Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

- Tên gói thầu: Mua tủ, giá tài liệu, bàn ghế phòng họp số 1, số 2 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2016.

- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên năm 2016.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2016.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: vào  8h 00  ngày 01 tháng  6  năm 2016 đến 8 giờ 00 ngày 06 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, địa chỉ: Số 38, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội. 

- Các nhà thầu quan tâm có thể nhận Bản yêu cầu Báo giá trực tiếp tại Sở hoặc có thể tải về từ Cổng thông tin của Sở tại địa chỉ: http://sonnptnt.hanoi.gov.vn (Mục Mời thầu, Đề án, Dự án).

- Hạn cuối tiếp nhận Báo giá (thời điểm đóng thầu):  chậm nhất là trước 8h00, ngày 6 tháng 6 năm 2016 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, địa chỉ: Số 38, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Bản yêu cầu Báo giáBài viết khác
- THÔNG BÁO MỜI NỘP BẢN BÁO GIÁ
- Thực hiện cung cấp thông tin và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
- THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU: MUA THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI NĂM 2015
- Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2014
- Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu: Nâng cấp phần mềm “Một cửa”, triển khai xuống các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0