THÔNG BÁO MỜI NỘP BẢN BÁO GIÁ
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội kính mời các nhà thầu nhận Bản yêu cầu Báo giá gói thầu: Mua thiết bị văn phòng tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2016.

 - Tên Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

- Tên gói thầu: Mua thiết bị văn phòng tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2016.

- Tên dự án: Kinh phí duy trì hệ thống thông tin năm 2016.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2016.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành  Bản yêu cầu báo giá: vào  14h 00  ngày 17  tháng  5  năm 2016 đến 14 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, địa chỉ: Số 38, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội. 

- Các nhà thầu quan tâm có thể nhận Bản yêu cầu Báo giá trực tiếp tại Sở hoặc có thể tải về từ Cổng thông tin của Sở tại địa chỉ: http://sonnptnt.hanoi.gov.vn (Mục Mời thầu, Đề án, Dự án).

- Hạn cuối tiếp nhận Báo giá (thời điểm đóng thầu):  chậm nhất là trước 14h00, ngày 20 tháng 5 năm 2016 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, địa chỉ: Số 38, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

- Bản yêu cầu Báo giá


Văn phòng Sở NN & PTNT Hà Nội

Bài viết khác
- THÔNG BÁO MỜI NỘP BẢN BÁO GIÁ
- Thực hiện cung cấp thông tin và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
- THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU: MUA THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI NĂM 2015
- Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2014
- Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu: Nâng cấp phần mềm “Một cửa”, triển khai xuống các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0