DANH SÁCH CSATDB TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỜI ĐIỂM 1/10/2015
Kèm theo công văn số: 756/TY-DT ngày 13 tháng 10 năm 2015
STT Tên trang trại Địa chỉ Loài động vật nuôi An toàn với bệnh Ngày cấp CN Theo QĐ số Thời hạn
(từ ngày cấp)
Huyện, thị xã
1 Trang trại lợn nái sinh sản của Công ty TNHH khai thác tiềm năng sinh thái Hoà Lạc Yên Bình Thạch Thất Lợn Lở mồm long móng và Dịch tả lợn 02/01/2014 04/QĐ-TY-DT 2 năm
2 Trang trại lợn nái sinh sản của Hợp tác xã Hoàng Long Tân Ước Thanh Oai Lợn Lở mồm long móng và Dịch tả lợn 02/01/2014 04/QĐ-TY-DT 2 năm
3 Xí nghiệp bò sữa Phù Đổng (Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội) Dương Hà Gia Lâm Lở mồm long móng 04/07/2014 460/QĐ-TY-DT 2 năm
4 Xí nghiệp bò Bãi Vàng (Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội) Phù Đổng Gia Lâm Lở mồm long móng 04/07/2014 460/QĐ-TY-DT 2 năm
5 Xí nghiệp lợn giống Phù Đổng (Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội) Phù Đổng Gia Lâm Lợn Lở mồm long móng và Dịch tả lợn 04/07/2014 460/QĐ-TY-DT 2 năm
6 Trang trại Bảo Châu Farm (Trại lợn nái sinh sản của Công ty cổ phần trang trại Bảo Châu) Minh Phú Sóc Sơn Lợn Dịch tả lợn 04/07/2014 460/QĐ-TY-DT 2 năm
7 Trung tâm giống lợn chất lượng cao - Học viện NNVN Trâu Quỳ Gia Lâm Lợn Lở mồm long móng và Dịch tả lợn 30/07/2014 505/QĐ-TY-DT 2 năm
8 Trại lợn giống Sơn Đồng thuộc Công ty Cổ phần giống vật nuôi Hà Nội Sơn Đồng Hoài Đức Lợn Lở mồm long móng và Dịch tả lợn 22/12/2014 945/QĐ-TY-DT 2 năm
9 Trại lợn giống Thanh Hưng thuộc Công ty Cổ phần giống vật nuôi Hà Nội Tam Hưng Thanh Oai Lợn Lở mồm long móng và Dịch tả lợn 22/12/2014 945/QĐ-TY-DT 2 năm
10 Trại lợn giống ngoại của ông Nguyễn Văn Thanh (Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Hoà Mỹ) Vạn Thái Ứng Hoà Lợn Lở mồm long móng và Dịch tả lợn 22/12/2014 946/QĐ-TY-DT 2 năm
11 Trại lợn của ông Đỗ Văn Hùng Sơn Công Ứng Hoà Lợn LMLM, Dịch tả lợn 10/02/2015 125/QĐ-TY-DT 2 năm
12 Trại lợn của ông Nguyễn Văn Cường Sơn Công Ứng Hoà Lợn LMLM, Dịch tả lợn 10/02/2015 125/QĐ-TY-DT 2 năm
13 Trại lợn của ông Vũ Văn Cao Sơn Công Ứng Hoà Lợn LMLM, Dịch tả lợn 10/02/2015 125/QĐ-TY-DT 2 năm
14 Trại lợn của ông Phùng Văn Quỳnh Hoà Xá Ứng Hoà Lợn LMLM, Dịch tả lợn 10/02/2015 125/QĐ-TY-DT 2 năm
15 Trại gà đẻ trứng giống của Công ty TNHH giống gia cầm Thắng Lợi An Thượng Hoài Đức Cúm gia cầm,Newcastle Cúm 
31/8/2015
Newcastle 10/02/2015
Cúm: 
744/QĐ-TY-DT
Newcastle: 125/QĐ-TY-DT
Cúm: 6 tháng, New: 1 năm
16 Trại lợn của ông Lưu Tiến Hiền Hoà Xá Ứng Hoà Lợn LMLM, Dịch tả lợn 16/04/2015 300/QĐ-TY-DT 2 năm
17 Trại lợn của ông Đinh Xuân Thuỷ Hồng Quang Ứng Hoà Lợn LMLM, Dịch tả lợn 16/04/2015 300/QĐ-TY-DT 2 năm
18 Trại lợn của ông Đặng Văn Hùng Sơn Công Ứng Hoà Lợn LMLM, Dịch tả lợn 16/04/2015 300/QĐ-TY-DT 2 năm
19 Trại lợn của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Việt Hưng Kim Sơn Sơn Tây Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
20 Trại lợn của Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Linh Phương Tản Lĩnh Ba Vì Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
21 Trại lợn nái Nguyễn Văn Lộc Tản Lĩnh Ba Vì Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
22 Trại lợn nái Tùng Bách Hoà Lạc Thạch Thất Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
23 Trại lợn nái Nguyễn Xuân Dũng Khánh Thượng Ba Vì Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
24 Trại lợn nái Nguyễn Thanh Lịch Ba Trại Ba Vì Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
25 Trại lợn nái Nguyễn Danh Lộc Vật Lại Ba Vì Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
26 Trại lợn nái Phùng Văn Trường I Thanh Mỹ Sơn Tây Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
27 Trại lợn nái Phạm Thị Lược Đồng Tâm Mỹ Đức Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
28 Trại lợn nái Nguyễn Hồng Thái Sơn Đà Ba Vì Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
29 Trại lợn nái Ngô Văn Tiếp An Phú Mỹ Đức Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
30 Trại lợn nái Nguyễn Xuân Tiến Song Phương Đan Phượng Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
31 Trại lợn nái Phùng Văn Trường II Sơn Đà Ba Vì Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
32 Trại lợn nái Nguyễn Sỹ Bình Phù Lưu Tế Mỹ Đức Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
33 Trại lợn thương phẩm Nguyễn Mạnh Hùng Đỗ Động Thanh Oai Lợn LMLM, Dịch tả lợn 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT 2 năm
34 Trại gà đẻ trứng thương phẩm Đoàn Văn Mười Đông Lỗ Ứng Hoà Cúm gia cầm và Newcastle 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT Cúm: 6 tháng; New: 1 năm
35 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư và PTNN Hà Nội - Xí Nghiệp chăn nuôi gia cầm Cổ Đông Sơn Tây Cúm gia cầm, Newcastle và Gumboro 31/08/2015 745/QĐ-TY-DT Cúm: 6 tháng; New, Gum: 1 năm
36 Trại gà đẻ trứng thương phẩm của ông Đỗ Nguyên Chuyên (Trại gà Thành Đô) Liên Hà Đông Anh Cúm gia cầm 31/08/2015 744/QĐ-TY-DT 6 tháng
37 Trại gà đẻ trứng thương phẩm của ông Trần Văn Hiệu (Công ty CP Đầu tư và phát triển chăn nuôi Hoà Phát) Tiên Dương Đông Anh Cúm gia cầm 31/08/2015 744/QĐ-TY-DT 6 tháng
38 Trại gà đẻ trứng giống của Công ty cổ phần giống gia cầm Việt Cường Liên Hà Đông Anh Cúm gia cầm 31/08/2015 744/QĐ-TY-DT 6 tháng

Tệp tin đính kèm: Danh sách cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội


BBT

Bài viết khác
- Chỉ đạo của Giám đốc Sở về triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống bão số 14
- Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở từ 13/5/2013 đến ngày 17/5/2013
- Kết quả điểm thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2011
- Thông báo danh sách thí sinh dự thi, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức năm 2011.
- Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức (đợt 2) năm 2011, Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0