Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mạivà hàng giả của Ngành Nông nghiêp và PTNT Hà Nội
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mạivà hàng giả của Ngành Nông nghiêp và PTNT Hà Nội

            Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và kế hoạch số 147/KH-BCĐ389/TP ngày 08/07/2015 của Ban chỉ đạo 389/TP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 06 tháng cuối năm 2015. Ngày 11/9/2015, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-SNN để triển khai thực hiện với mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai và chỉ đạo các đơn vị thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ;

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội và người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạo chuyển biến căn bản về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vật tư nông nghiệp; đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; góp phần ổn định và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị trong Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp; xác định đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào các đường dây, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu.

- Củng cố lực lượng chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức trong ngành tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác.

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp với nội dung, hình thức, đa dạng phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng để mỗi người thấy được quyền lợi nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

- Tăng cường công tác phối hợp lực lượng, phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp trên từng lĩnh vực.

II. Nội dung thực hiện

1.Triển khai nhiệm vụ chung

- Các chi cục thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ.

- Phân định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; nếu xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại kéo dài hoặc nghiêm trọng trên lĩnh vực nào thì người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

- Rà soát, bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, giáo dục tư tưởng, tác phòng làm việc đi đối với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội với các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khác trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Công an thành phố Hà Nội, Quản lý thị trường... và chính quyền các quận, huyện, thị xã.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các Chi cục thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

1. Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội: chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, bảo quản nông sản thực phẩm; sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp: phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, giống vật nuôi, giống cây trồng...trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thường trực lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

2. Chi cục Thú y Hà Nội: chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, lò giết mổ, các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn thành phố.

3. Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội: chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh rau hoa quả; kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...

4. Chi cục Thủy sản Hà Nội: chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm, kinh doanh thủy sản tại các chợ, hộ dân,...

5. Chi cục Kiểm lâm Hà Nội: chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã.

6. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội: chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng nông lâm sản và thủy sản đối với các tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch, Thanh tra Sở và các Chi cục thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ./.


Nguyễn Bình Minh - Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT

Bài viết khác
- Triển khai sử dụng, phân phối xang sinh học E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội
- Hiệu quả từ Chương trình tư vấn trực tiếp “Hỏi biết trên đồng” tại huyện Ba Vì – Hà Nội
- Tập huấn nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò sữa cho hội viên hội phụ nữ huyện Ba Vì
- Hội thảo
- DANH SÁCH VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0