Lịch ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành năm 2015
Ngày 07 tháng 5 năm 2015, Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông báo số 104/TB-SNN về lịch ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành năm 2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

 Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành năm 2015 và đề nghị các huyện, các đơn vị trực thuộc có thí sinh đăng ký thi công chức năm 2015 thông báo đến các thí sinh biết lịch ôn thi (chi tiết file đính kèm)

file đính kèm


Sở Nông nghiệp & PTNT

Bài viết khác
- Tuyển dụng công chứcdiện tiếp nhận không qua thi tuyển
- Đăng ký dự thi thăng hạng Viên chức
- Ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính
- Khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014
- Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2014

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0