Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2014
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thông báo chào hang cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2014

- Tên Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

- Tên gói thầu: Mua thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2014.

- Tên dự án: Kinh phí duy trì hệ thống thông tin năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Nội.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8 giờ 30 ngày 24 tháng 6 năm 2014 đến 8giờ 30 phút ngày 30  tháng 6 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội – 38 Tô Hiệu Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 04.33553212.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ 00, ngày 30tháng 6 năm 2014 tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội – 38 Tô Hiệu Hà Đông, Hà Nội.


Văn phòng Sở NN&PTNT Hà Nội

Bài viết khác
- THÔNG BÁO MỜI NỘP BẢN BÁO GIÁ
- THÔNG BÁO MỜI NỘP BẢN BÁO GIÁ
- Thực hiện cung cấp thông tin và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
- THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU: MUA THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI NĂM 2015
- Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu: Nâng cấp phần mềm “Một cửa”, triển khai xuống các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0