Thông tin Người phát ngôn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

               
Thông tin người phát ngôn:
Họ và tên: Chu Phú Mỹ
Chức vụ: GIám đốc Sở
Số điện thoại:04.33553189
Email: chuphumy_sonnptnt@hanoi.gov.vn

Ban biên tập

Bài viết khác
- THÔNG TN LIÊN HỆ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI
- SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
- Phát triển vùng chuyên canh tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp (28/06/2013)

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0