Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Tìm kiếm: 
              
 Tổng số: 87 thủ tục                                                     Số lượng kết quả:
TT Thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (TTHC 2) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
6 Cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (TTHC cấp 2) Chi cục Thủy sản Hà Nội
7 Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm (TTHC cấp 2). Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội
8 Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu (TTHC cấp 2) Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội
9 Cấp giấy chứng nhận bè cá (TTHC cấp 2) Chi cục Thủy sản Hà Nội
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán (TTHC cấp 2) Chi cục Thủy sản Hà Nội
11 Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá (TTHC cấp 2) Chi cục Thủy sản Hà Nội
12 Cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (TTHC cấp 2) Chi cục Thủy sản Hà Nội
13 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (TTHC cấp 2). Chi cục Thủy sản Hà Nội
14 Cấp/cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (TTHC cấp 2). Chi cục Thủy sản Hà Nội
15 Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) (TTHC cấp 2) Chi cục Thủy sản Hà Nội
16 Cấp, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y dùng cho động vật thủy sản (TTHC cấp 2) Chi cục Thủy sản Hà Nội
17 Đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC cấp 2). Chi cục Thủy sản Hà Nội
18 Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản thương phẩm xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC cấp 2) Chi cục Thủy sản Hà Nội
19 Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ các cơ sở nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh hoặc được giám sát dịch bệnh vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC cấp 2). Chi cục Thủy sản Hà Nội
20 Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc chưa được giám sát dịch bệnh theo quy định hoặc từ cơ sở thu gom, kinh doanh vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC cấp 2) Chi cục Thủy sản
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5 >
                                                
Bản đồ hành chính