LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
 
Lĩnh vực TTHC
 
Cơ quan ban hành
Cấp thủ tục
Thời gian ban hành
 

Danh sách thủ tục hành chính()

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành
1 Tiếp nhận công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai. 05/09/2018
2 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. ((TTHC 2) 05/09/2018
3 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón 31/01/2018
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 31/01/2018
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 31/01/2018
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (TTHC 2) 26/01/2018
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón 31/01/2018
8 Cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (TTHC cấp 2) 05/10/2017
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán (TTHC cấp 2) 03/04/2017
10 Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá (TTHC cấp 2) 03/04/2017
11 Cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (TTHC cấp 2) 03/04/2017
12 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (TTHC cấp 2). 03/04/2017
13 Cấp/cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (TTHC cấp 2). 03/04/2017
14 Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) (TTHC cấp 2) 03/04/2017
15 Cấp, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y dùng cho động vật thủy sản (TTHC cấp 2) 03/04/2017
16 Đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC cấp 2). 03/04/2017
17 Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản thương phẩm xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC cấp 2) 03/04/2017
18 Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ các cơ sở nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh hoặc được giám sát dịch bệnh vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC cấp 2). 03/04/2017
19 Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc chưa được giám sát dịch bệnh theo quy định hoặc từ cơ sở thu gom, kinh doanh vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC cấp 2) 03/04/2017
20 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận (TTHC cấp 2). 25/05/2018