Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
20
Truy cập trong ngày:
662
Truy cập trong tháng:
330545
Tổng số truy cập:
2.151.255
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Nông nghiệp

Làm rõ việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Công văn số 9993/UBND-TNMT chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã quản lý, sử dụng đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến công tác giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP của Chính phủ, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát xác định chính xác quỹ đất nông nghiệp đã giao; quỹ đất nông nghiệp công ích, quỹ đất nông nghiệp khó giao; xác định cụ thể đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước và đất nông nghiệp có đủ điều kiện trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm theo Nghị định 42/2012 ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và xác định cụ thể diện tích đất trồng lúa nước của địa phương nằm trong quy hoạch đất trồng lúa nước; đất đã được cấp giấy chứng nhận, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, nhất là đối với diện tích nằm trong quy hoạch đất trồng lúa nước và quy hoạch nông nghiệp đã được phê duyệt. Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình theo quy định của pháp luật, kể cả diện tích đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch phát triển đô thị và công nghiệp, nhưng chưa có chủ trương đầu tư và thông báo thu hồi đất. Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ địa chính chính quy (bản đồ địa chính, các loại sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động...).

Đối với các phường, xã, thị trấn đã được UBND cấp huyện phê duyệt phương án giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 64/CP nhưng chưa hoàn thành việc thực hiện phương án này thì UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo cụ thể phương án tiếp tục thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND TP.

Tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung trên và tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND TP trước ngày 30/3/2013.

Đối với công tác quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại các xã, phường, thị trấn, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng chức năng chủ trì cùng các xã, phường, thị trấn tổng hợp, kiểm tra, rà soát các hợp đồng đã ký đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện việc huỷ bỏ, chấm dứt hợp đồng đã ký không đúng thời gian và không đúng đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 74 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003 và lý lại hợp đồng cho thuê theo quy định. Công việc này phải tổng hợp kết quả thực hiện trên toàn địa bàn, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/3/2013.

Bên cạnh đó, thành lập đoàn thanh tra liên ngành của quận, huyện, thị xã thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã, phường, thị trấn (về việc cho thuê, đấu thầu và việc quản lý, sử dụng kinh phí cho thuê, đấu thầu; việc xây dựng công trình, chuyển mục đích sử dụng, lấn chiếm trái phép, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm và để xảy ra vi phạm...); lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với từng trường hợp theo quy định của pháp luật, tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/3/2013.

Đối với các trường hợp UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn cho các tổ chức thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp hoặc các tổ chức này tự chuyển mục đích sử dụng đất sang sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (bao gồm cả các trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê, nhưng các hộ cá nhân đã thành lập doanh nghiệp hiện đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp) thì UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xem xét.

Kiểm tra, rà soát, thống kê và lập hồ sơ quản lý toàn bộ quỹ đất này tại cấp xã và cấp huyện; trường hợp quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại các xã, phường, thị trấn để lại vượt 5% thì phần diện tích vượt đó được quản lý, sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Đất đai năm 2003 và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thống kê, xác định cụ thể quỹ đất, lập phương án quản lý, sử dụng, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND TP chấp thuận trước khi tổ chức thực hiện.
 

 admin   UBND Thành phố


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
- Ký hợp đồng nguyên tắc phối hợp thực hiện Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội (Ngày đăng:16-10-2012)
- Kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm vi phạm Luật Đê điều (Ngày đăng:16-10-2012)
- Nhân rộng hộ nông dân điển hình tiên tiến làm nòng cốt xây dựng nông thôn mới (Ngày đăng:16-10-2012)
- 5.000 mô hình sản xuất xây dựng nông thôn mới (Ngày đăng:16-10-2012)
- Giao ban Quý III-Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội (Ngày đăng:16-10-2012)
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bản đồ hành chính
Các chuyên mục