Năm *:   Tuần: 
 
Lãnh đạo Sở
  NNPTNT
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Giám đốc
Chu Phú Mỹ
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Phạm Văn Khương
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Nguyễn Huy Đăng
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Nguyễn Xuân Đại
Sáng: Họp tổ chức các đơn vị sáp nhập Sáng: Đi công tác tỉnh Hà Nam Sáng: Kiểm tra mô hình Khuyến nông Sáng: Làm việc với Trung tâm Giống cây trồng Sáng: Họp Bộ NN & PTNT về Chương trình nước sạch WB Sáng:
Chiều: Họp TT nước Quốc gia Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Có Lịch công tác sau Chiều: Họp Bộ NN & PTNT về Chương trình nước sạch WB Chiều:
Phó Giám đốc
Tạ Văn Tường
Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: 8h00: Dự Hội nghị tọa đàm Thành phố thông minh theo chương trình trong giấy mời. Sáng: -Dự Hội nghị Cụm số 6 Liên đoàn LĐ Thành phố. -Dự Hội nghị tọa đàm Thành phố thông minh theo chương trình trong giấy mời. Sáng: Làm việc tại huyện Chương Mỹ Sáng: Dự lớp học cho cán bộ lãnh đạo tại hội trường Thành ủy. Sáng: Dự lớp học cho cán bộ lãnh đạo tại hội trường Thành ủy.
Chiều: Họp về các chính sách tại Sở Chiều: Dự Hội nghị tọa đàm về thành phố thông minh theo chương trình trong giấy mời. Chiều: Cùng Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố họp tọa đàm theo chương trình phối hợp. Chiều: Làm việc tại huyện Quốc Oai Chiều: Dự lớp học cho cán bộ lãnh đạo tại hội trường Thành ủy. Chiều: Dự lớp học cho cán bộ lãnh đạo tại hội trường Thành ủy.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0