Năm *:   Tuần: 
 
Lãnh đạo Sở
  NNPTNT
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Giám đốc
Chu Phú Mỹ
Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: Kiểm tra sản xuất Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: Kiểm tra sản xuất Sáng: Họp Thành ủy Sáng:
Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Kiểm tra sản xuất Chiều: 14h00 Họp BCĐ Nông nghiệp Ứng dụng CNC Chiều: Kiểm tra sản xuất Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều:
Phó giám đốc
Phạm Văn Khương
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Nguyễn Huy Đăng
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Nguyễn Xuân Đại
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó Giám đốc
Tạ Văn Tường
Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: -Họp BTV Liên minh HTX TP HN. - Làm việc tại Ban QL Công trình PL sông Đáy Sáng: Dự họp Văn phòng Sở Sáng: Tổ chức Hội thảo chuyên môn về cung cấp dịch vụ công tại Hội trường Sở. Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng:
Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều:

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0