Chi cục Đê Điều & PCLB Hà Nội

Địa chỉ:   Số 1 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội
Máy trực: 0243.9199248        FAX: 0243.3824303

Email:ccddpclbhn_sonnptnt@hanoi.gov.vn 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

1

Đỗ Đức Thịnh

CCT

3.3822044

doducthinh_sonnptnt

2

Nguyễn Văn Thuận

P.CCT

3.7199250

nguyenvanthuan_sonnptnt

3

Trần Thanh Mẫn

P.CCT

3.7140286

tranthanhman_sonnptnt

4

Trần Hồng Minh

P.CCT

3.3117105

tranhongminh_sonnptnt

5

Thái Vĩnh Thắng

P.CCT

3.3117106

thaivinhthang_sonnptnt

6

Nguyễn Xuân Hải

P.CCT

3.3119140

nguyenxuanhai_sonnptnt

STT Tên danh mục điện thoại
1Các Phòng Ban
Các danh bạ hiện có:
1- Phòng Tổ chức cán bộ
2- Phòng QLXDCT
3- Thanh tra Sở.
4- Văn Phòng Sở
5- Phòng Kế hoạch – Tài chính
2Trung tâm
Các danh bạ hiện có:
1- Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
2- Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội
3- Trung tâm phân tích chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội
4- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Hà Nội
5- Trung tâm Phát triển nông nghiệp.
3Chi cục
Các danh bạ hiện có:
1- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội
2- Chi cục Đê Điều & PCLB Hà Nội
3- Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội
4- Chi cục Chăn nuôi và Thú Y Hà Nội
5- Chi cục Thủy lợi Hà Nội
6- Chi cục Thủy sản Hà Nội
7- Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội
4Ban quản lý dự án
Các danh bạ hiện có:
1- Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi
2- Ban quản lý rừng phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội
3- Ban duy tu các công trình nông nghiệp và PTNT
4- Ban quản lý công trình phân lũ Sông Đáy.
5Công đoàn ngành NN và PTNT Hà Nội
Các danh bạ hiện có:
1- Công Đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
6

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 7327
Tổng lượng truy cập: 3142350