Các Phòng, Ban
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 07 tháng 11 năm 2008. Là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông Hà Tây (cũ) với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (cũ).
Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội
Chi cục kiểm lâm Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản, bảo đảm chấp hành pháp luật và thi hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Chi cục bảo vệ thực vật hà Nội
Chi cục BVTV Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn Thành phố.
Displaying results 11-13 (of 13)
Page:1 - 2« Back · Next »

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0